店        家:grace gift
                                                                               
日        期:2011/09/15(四)~09/18(日)
                                                                               
時        間:AM 10:00 ~ PM 18:00
                                                                               
地點 or 地址:新北市三重區溪尾街32號
                                                                               
內容 or 方案:grace gift & kazana
              單鞋 1雙 399(涼鞋、包鞋、高跟鞋)
              短靴 1雙 599(麂皮靴、西部靴、跟靴)
              長鞋 1雙 999 (長靴、真皮雪靴)....等
                                                                               
來源 or 網址:FB   http://ppt.cc/-mhG

創作者介紹
創作者 找優惠我最強 的頭像
找優惠我最強

bb比較好-比比剪剪優惠一把罩

找優惠我最強 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()